سرور مجازی آلمان پرسرعت

256 MB
 • 256 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 10 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگ پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
512 MB 1 موجود است
 • 512 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
1 GB
 • 1024 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
2 GB
 • 2048 مگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 50 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
3 GB
 • 3072 مگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 70 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
4 GB
 • 4096 مگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 100 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
8 GB
 • 8192 مگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
12 GB
 • 12288 مگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 200 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت