سرور اختصاصی آلمان

SB43

Intel Core i7-2600 = 4 x 3.4 GHz
HDD2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise = 6TB hard Enterprise
RAM4x RAM 8192 MB DDR3 = 32Gb RAM
20TB BW

SB48

Intel Xeon E3-1245
2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
RAM 32GB DDR3
/28 (14 usable IPs)
برای دریافت نرخ جدید و همچنین سفارش تیکت ارسال فرمایید.