×
اطلاعیه افزایش نرخ سرویس های داخلی
مطالعه خبر

میزبانی لینوکس cPanel ابری


100MC
 • میزان فضای اختصاصی 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 3000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 0 عدد
200MC
 • میزان فضای اختصاصی 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 5000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 1 عدد
500MC
 • میزان فضای اختصاصی 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 10000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 1 عدد
1000MC
 • میزان فضای اختصاصی 1000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 100000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 1 عدد
2000MC
 • میزان فضای اختصاصی 2000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 180000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 1 عدد
3000MC
 • میزان فضای اختصاصی 3000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 250000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 1 عدد
5000MC
 • میزان فضای اختصاصی 5000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 550000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 1 عدد