×
اطلاعیه افزایش نرخ سرویس های داخلی
مطالعه خبر

میزبانی لینوکس cPanel ابری (پربازدید)


1000MHC
 • میزان فضای اختصاصی 1000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 15360 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 0 عدد
2000MHC
 • میزان فضای اختصاصی 2000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 40960 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 2 عدد
3000MHC
 • میزان فضای اختصاصی 3000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 61440 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 3 عدد
5000MHC
 • میزان فضای اختصاصی 5000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 102400 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 5 عدد
10000MHC
 • میزان فضای اختصاصی 10000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 204800 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 10 عدد
 • دامنه رایگان برای سفارش یکساله