سرور مجازی ابری


1 GB
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 20 گیگ
 • ترافیک مصرف منصفانه تا 8 ترابایت در ماه
 • پورت 1 گیگابایت
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • پنل ریبوت دارد
2 GB
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 35 گیگ
 • ترافیک مصرف منصفانه تا 8 ترابایت در ماه
 • پورت 1 گیگابایت
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • پنل ریبوت دارد
4 GB
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 75 گیگ
 • ترافیک مصرف منصفانه تا 8 ترابایت در ماه
 • پورت 1 گیگابایت
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • پنل ریبوت دارد
8 GB
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 95 گیگ
 • ترافیک مصرف منصفانه تا 8 ترابایت در ماه
 • پورت 1 گیگابایت
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • پنل ریبوت دارد
12 GB
 • رم 12288 مگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • هارد 120 گیگ
 • ترافیک مصرف منصفانه تا 8 ترابایت در ماه
 • پورت 1 گیگابایت
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • پنل ریبوت دارد
16 GB
 • رم 16384 مگابایت
 • پردازنده 6 هسته
 • هارد 200 گیگ
 • ترافیک مصرف منصفانه تا 8 ترابایت در ماه
 • پورت 1 گیگابایت
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • پنل ریبوت دارد