سرور مجازی ابری


1 GB 9 موجود است
 • 1024 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
شروع از
195,000 تومان
ماهانه
25,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
2 GB 5 موجود است
 • 2048 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 35 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
شروع از
248,000 تومان
ماهانه
25,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
4 GB 4 موجود است
 • 4096 مگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 75 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
شروع از
325,000 تومان
ماهانه
25,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
8 GB 2 موجود است
 • 8192 مگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • 95 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
شروع از
510,000 تومان
ماهانه
25,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
12 GB 5 موجود است
 • 12288 مگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 120 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
شروع از
749,000 تومان
ماهانه
25,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
16 GB 5 موجود است
 • 16384 مگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده
 • 200 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
شروع از
949,000 تومان
ماهانه
25,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید