سرور مجازی ایران


رم 1 گیگ 0 موجود است

رم 1 گیگابایت

 • 1 هسته پردازنده
 • نامحمدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • دلخواه سیستم عامل
رم 2 گیگ 0 موجود است

رم 2 گیگابایت

 • 2 هسته پردازنده
 • نامحمدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • دلخواه سیستم عامل
رم 4 گیگ 0 موجود است

رم 4 گیگابایت

 • 2 هسته پردازنده
 • نامحمدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • دلخواه سیستم عامل
رم 8 گیگ 0 موجود است

رم 8 گیگابایت

 • 4 هسته پردازنده
 • نامحمدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • دلخواه سیستم عامل
رم 12 گیگ 0 موجود است

رم 12 گیگابایت

 • 4 هسته پردازنده
 • نامحمدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • دلخواه سیستم عامل