سرور مجازی ایران


رم 512 مگابایت
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • ترافیک
 • مصرف یک به یک 500 گیگابایت
 • مصرف یک به هشت نامحدود
 • پورت 10Gbps
 • سیستم عامل دلخواه (میکروتیک - لینوکس)
رم 1 گیگ
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • ترافیک
 • مصرف یک به یک 800 گیگابایت
 • مصرف یک به هشت نامحدود
 • پورت 10Gbps
 • سیستم عامل دلخواه (میکروتیک - لینوکس)
رم 2 گیگ
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • ترافیک
 • مصرف یک به یک 1000 گیگابایت
 • مصرف یک به هشت نامحدود
 • پورت 10Gbps
 • سیستم عامل دلخواه (میکروتیک - لینوکس - ویندوز)
رم 4 گیگ
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • ترافیک
 • مصرف یک به یک 1500 گیگابایت
 • مصرف یک به هشت نامحدود
 • پورت 10Gbps
 • سیستم عامل دلخواه (میکروتیک - لینوکس - ویندوز)