خدمات WHMCS


فارسی سازی کامل WHMCS

نصب فارسی ساز های کامل سیستم شامل ایمیل ها مدیریت و پنل کاربران

نصب و کانفیگ اولیه WHMCS

نصب سیستم
اتصال به سرور
انجام کانفیگ های امنیتی
نصب فارسی ساز های کامل سیستم شامل ایمیل ها مدیریت و پنل کاربران
نصب سیستم نال شده ی کاملا سالم در صورت درخواست کاربر نسخه 5.2.2