×
اطلاعیه افزایش نرخ سرویس های داخلی
مطالعه خبر

ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 واحد فروش و مالی
مرتبط با امور مالی، فاکتور های رسمی و سوالات قبل از خرید
 واحد فنی
مرتبط با موارد و مشکلات فنی کلیه سرویس های ارائه شده به مشترکین
 مدیریت
ارتباط با مدیریت و رسیدگی به شکایات مشترکین