درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد فروش و مالی
مرتبط با امور مالی و سوالات قبل از خرید
 واحد فنی
مرتبط با امور فنی مشترکین
 مدیریت
ارتباط با مدیریت و رسیدگی به شکایات